Slottet

 

Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening

Hökerums Slott 1973 (ovan) och 1984 (nedan)

Godset Hökerum har gamla anor med sitt ursprung från det tidiga 1100-talet. Flera adliga släkter har haft slottet i sin ägo, däribland släkten Sture som var den ursprunglige ägaren av Hökerums slott.

På 1370-talet bler det en släktfejd mellan herr Heyne och hans hustrus kusin, Algot Magnusson, om vem som var den rättmätige arvtagaren till slottet.

1397 fram till 1462 ägdes godset av Gudhems kloster. Härefter bytte lagmannen Svante Thure Jönsson till sig slottet. År 1480 blev Jönsson, som ansågs som en hård man, instängd i en lada där han brändes inne. Under de två närmaste århundradena var Brahesläkten ägare till slottet.

Genom ingifte tillföll sedan godset rikskanlern Erik Larsson Sparre. Även han gick en bråd död till mötes då han år 1600 avrättades.

 

Efter Erik Sparres död gick godset till hans söner och senare även sonsöner. Från den siste Sparreinnehavaren gick Hökerums slott till överstelöjtanant C F Holst år 1703. Efter några mellanhänder blev också häradshövdingen för Kinds- och Redvägs härader, David Göthenstierna, ägare till slottet år 1738.

Den siste adlige ägaren av slottet, Tönnes Oxenhufvud mördades den 24 oktober 1830 på slottet.

1984 köpte nuvarande ägare, familjen Strandmark, slottet som då sedan flera år hade förfallit. Det var så nedgånget att byggnaderna fick rivas helt. Familjen Strandmark arbetade själva under flera år med att bygga upp nuvarande slott som har ett mycket likartat utseende som det som revs.

 

Ovanstående text är i huvudsak hämtad ur Borås Tidning av den 8 november 1984

Copyright @ All rights reserved